Bent u toe aan u 3 jaarlijkse keuring? Wij kunnen u helpen met onze gecertificeerde keurmeesters.

 
 

Hieronder volgen de eisen zoals ze gesteld zijn in 2018.

Informatie over het keuren van kampeermiddelen 1 april 2018
Hieronder vindt u informatie waar de keurders van uw kampeermiddel op de Kennemerduincampings op letten. Eventueel kunt u zelf van te voren deze punten nalopen. De controle betreffen zowel de elektra- als gasinstallaties. Als alle punten in orde zijn dan wordt uw kampeermiddel goedgekeurd. Het zelf vooraf controleren en nalopen van onderstaande punten voorkomt een eventuele herkeuring.

Algemene informatie
Een keuring wordt uitgevoerd om gebreken te constateren aan het object die invloed kunnen hebben op de veiligheid van mens en dier. De keuring is een momentopname, dus kan niet worden ingestaan voor een blijvende goede werking van onderdelen na de keuring van het object. De keuring kan leiden tot adviezen voor het verhogen van de algemene veiligheid. Indien echter een onveilige situatie wordt geconstateerd zal dat leiden tot een afkeuring. Na deskundig herstel dient een herkeuring te worden uitgevoerd.

Verplichte en zichtbaar aanwezige veiligheidsmiddelen
Brandblusser; branddeken; rookmelder; koolmonoxidemelder bij gebruik van gaskachels en gaskoelkasten. Een koolmonoxidemelder moet laag gemonteerd worden, omdat koolmonoxide daalt. Rookmelder juist hoog monteren, warme rook stijgt.

Elektra 
De meest geconstateerde mankementen bij controle op elektra punten (ook bij zonnepanelen) zijn: 
1 Aansluitkabel
Aansluitkabel met 2 stekkers i.p.v. stekker en contrastekker is niet toegestaan (komt veel voor bij Engelse stacaravans). De aansluitkabel dient minimaal 3x1,5mm2 (maximaal 25 m.) te zijn en geschikt voor 16Ampere. Deze kabel dient voorzien te zijn van een neopreenmantel en is hierdoor minder gevoelig voor weersomstandigheden en beschadigingen. De aansluitkabel dient los en zichtbaar over de grond te liggen en niet in een mantelbuis. Gebruik van grijze grondkabel met harde kern is in principe niet geschikt voor stekers, moeilijk te monteren en daardoor storingsgevoelig. Zorg ervoor dat deze kabel niet te kort is, dit kan voor struikelgevaar zorgen. 
2 Veiligheidsaarding van caravans, campers en stacaravans
Aarding van de elektrische installatie is een belangrijk punt. De aarding is door corrosie soms slecht. De aardverbinding tussen metalen opbouw en onderstel dient in goede staat te zijn evenals aarding van alle leidingen / elektrische kachels / aanrechtblad, etc.. 
3 Groepenkast
Op de Kennemerduincampings geldt dat een groepen- of zekeringenkast in uw kampeermiddel geen verplichting is i.v.m. de goede beveiliging in de aansluitkasten op de camping zelf. Indien een eigen groepenkast aanwezig is, dient deze vakkundig aangesloten te zijn, de standaard afdekking van deze groepenkast dient ook aanwezig te zijn. De aansluitkabel dient middels een trekontlasting in deze groepenkast ingevoerd te zijn. 
4 Wandcontactdozen
Bij geaarde stopcontacten dient de aarding correct aangesloten te zijn. Aftakkingen van geaarde stopcontacten dienen eveneens geaard te zijn. Binnen een afstand van 60 cm van het aanrechtblad mag geen ongeaard stopcontact geplaatst zijn. 
5 Bedrading
Alle bedrading dient dubbel geïsoleerd te zijn en geschikt voor 230V. 
6 Omvormers / transformatoren van 12V installaties 
Verbindingen dienen deugdelijk aangesloten, correct gezekerd en elektrisch geïsoleerd te zijn, ter voorkoming van kortsluiting en brand. De omvormer of transformator dient op een goed geventileerde plaats gemonteerd te zijn, zodat de optredende warmte afgevoerd kan worden. Deze mag onder geen beding afgedekt te worden. 
7 Verlengsnoeren 
Let er op dat de verlengsnoeren TUV goedgekeurd zijn. Wij adviseren uitsluitend verlengsnoeren zonder schakelaar te gebruiken. Let erop dat alle gebruikte verlengsnoeren geaard zijn en aangesloten op een geaarde bron. 
8 Elektrische apparaten 
Let erop dat de aansluitkabels van alle apparatuur onbeschadigd zijn en de stekers correct op deze kabels zijn gemonteerd. 
9 Buitenlamp(en) 
Armaturen dienen onbeschadigd te zijn ter voorkoming van kortsluiting tengevolge van binnentredend regenwater. 
10 Binnenlamp(en) 
Lampen dienen deugdelijk en middels een trekbeveiliging opgehangen te zijn zodat de kabel niet uit de lamp of uit een kroonsteen getrokken kan worden. 
11 Lasdozen 
Let erop dat eventueel aanwezige lasdozen voorzien zijn van correct sluitende deksels. Lasdozen mogen niet beschadigd zijn. Buitengebruik van lasdozen is alleen toegestaan bij gebruik van spatwaterdicht materiaal.

 

 

Gas 
De meest geconstateerde mankementen bij controle op gasinstallaties en verbruikers zijn: 
1 Gasfles(sen) (opstelling) 
Gasflessen moeten afgedekt zijn en in de schaduw geplaatst. Gasflessen mogen niet ingegraven en/of plat liggen waardoor gas kan bevriezen of vloeibaar gas in de leidingen kan komen. Gasflessen moeten dichtgedraaid zijn bij afwezigheid. Let erop dat de aangesloten toestellen geschikt zijn voor het gebruik van flessengas en de gasdrukregelaar dezelfde waarde heeft als de daarop aangesloten toestellen. 
2 Gasleidingen perstest 
Veel voorkomende lekkages komen voor bij oudere leidingen en toestellen, hierop wordt extra gecontroleerd. Oude en ongebruikte leidingen dienen verwijderd of vervangen te worden. Gaskachels die niet meer in gebruik zijn moeten worden afgekoppeld en de aangesloten leiding gasdicht afgedopt. 
3 Gasslang 
Wanneer een gasslang over te korte radius gebogen wordt kunnen scheurtjes optreden hetgeen versneld tot lekkages kan leiden. Lange leidingen onder de caravan dienen beschermt te zijn in (slagvaste) mantelbuis. Gasslangen mogen op het moment van keuren niet ouder zijn dan 5 jaar. Indien de slang visueel in slechte staat verkeert, moet deze direct worden vervangen. Gemonteerde slangklemmen dienen de slang goed te omsluiten en mogen niet gecorrodeerd zijn. De slang mag niet langer zijn dan 5 meter.
4 Gasdrukregelaar
Een drukregelaar (met de juiste drukwaarde) mag op het moment van keuren niet ouder zijn dan 8 jaar. Indien de regelaar visueel in slechte staat verkeert, moet deze echter direct worden vervangen. Een regelaar voorzien van overdrukventiel (blauw of rood) is verplicht bij opstelling van gasflessen in disselkasten van caravans en campers. Voor losse gastoestellen met open vlam -zoals kooktoestellen - dienen gasdrukregelaars zonder overdrukventiel gebruikt te worden. Dit i.v.m. mogelijke steekvlammen bij in werking treden van een aanwezig overdrukventiel.
5 Vlam gastoestellen 
De vlammen dienen blauw te zijn, wat duidt op volledige verbranding. Overige vlamkleuren kunnen duiden op onvolledige verbranding wat de vorming van koolmonoxide tot gevolg zou kunnen hebben. Branders en onderdelen dienen gereinigd te worden en nagekeken op correcte werking. De vlammen mogen niet te hoog zijn, wat duidt op een verkeerde waarde van de gasdrukregelaar, verkeerd gas of defecte of verkeerde branders. 
6 Opstelling en montage van gastoestellen 
Mobiele kachels mogen beslist niet binnen worden gebruikt i.v.m. onvoldoende aanvoer van zuurstof en rookgasafvoer. Rookgaskanalen dienen gecontroleerd te worden op corrosie/ gaten. Lekkende rookgaskanalen kunnen namelijk koolmonoxide lekken in het kampeermiddel en is levensgevaarlijk! 
7 Werking thermokoppels 
Alle gastoestellen dienen voorzien te zijn van een werkende thermische beveiliging, dus kachel, koelkast en kooktoestellen. 
8 Waakvlam 
De waakvlam van een gastoestel dient te doven na het afsluiten van de kraan op het toestel.

 

Adres

Zeeweg 31
1901 NZ Castricum aan Zee

U vindt ons op het ontmoetingsplein
van Camping Bakkum

info@kampeerwinkelzeldenrust.nl

Plattegrond

Openingstijden

Tijdens de vakanties en feestdagen
iedere dag 09:00 - 18:30

 

Buiten de vakanties
maandag 09:00 - 10:00 | 15:00 - 18:00
dinsdag 09:00 - 10:00 | 17:00 - 18:00
woensdag 09:00 - 10:00 | 15:00 - 18:00
donderdag 09:00 - 10:00 | 17:00 - 18:00
vrijdag 09:00 - 10:00 | 15:00 - 18:00
zaterdag 09:00 - 18.30
zondag 09:00 - 18.00

 

Laatste 2 weken van het seizoen
zaterdag 11:00 - 15:00
zondag 11:00 - 15:00

 

Openingstijden kunnen afwijken; de juiste tijden staan op het winkelraam.